ISO schoonmaakbedrijf - Logo
ISO schoonmaakbedrijf

ISO schoonmaakbedrijf

Residentie Totaal Schoonmaak is doorlopend in ontwikkeling. Deze ontwikkeling richt zich op het dagelijks optimaliseren van de kwaliteit, daar er wordt gewerkt volgens de ISO-normen. Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt, maar het kenmerkt de organisatie hoe hier mee om te gaan. In dit kader heeft Residentie Totaal Schoonmaak een ondernemingsbeleid opgesteld om voortdurend de kwaliteit te waarborgen. 

Dit is ook de reden dat Residentie Totaal Schoonmaak zich heeft geconformeerd aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Schoonmaak- en glazerswassersbranche. Dit bestaat o.a. uit:

  • handelen bij aanbestedingen, inschrijvingen en constateringen
  • waarborgen implementatie en naleving sociaal beleid
  • meting algemene tevredenheid medewerkers en opdrachtgevers

Daarnaast draagt Residentie Totaal Schoonmaak het keurmerk van Siev! Dit keurmerk mag Residentie Totaal Schoonmaak dragen na een kwaliteitstoets op:

  • betrouwbaarheid
  • betrokkenheid
  • vertrouwen
  • professionaliteit
  • goed ondernemerschap voor opdrachtgevers medewerkers

Afsluitend werkt Residentie Totaal Schoonmaak conform de Beoordelingshandleiding voor resultaatgespecificeerde schoonmaak van de Vereniging Schoonmaak Research. 

Download Beleidsverklaring Verantwoordelijk Marktgedrag
Download Beoordelingshandleiding
Download voorbeeld Dagelijks Controle Systeem